ComCube
Recruitment Search System

Logga in

 

Registrera CV

Välkommen att registrera Ditt CV i ComCubes databas!

När Du registrerar Ditt CV hos ComCube eller ansöker om en ledig tjänst via ComCube godkänner Du i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) att Dina personuppgifter och Dina tillhörande ansökningshandlingar lagras och hanteras hos ComCube. Vi värnar vi om Din integritet. Vi använder bara Din lämnade information till det vi är bäst på, att skapa möjlighet till en ny spännande karriär! Vi delar bara lämnad information med uppdragsgivaren till den tjänst Du sökt. Vill Du bli "glömd" är det bara att skicka ett meddelande till oss via rekryteringssystemet (så att vi vet att Du är Du) och meddela att Du vill bli borttagen. 

When you register your CV at ComCube or apply for a vacant position through ComCube, you agree to that your personal data and your related application documents are stored and handled by ComCube in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). We only use Your submitted information for what we are best at, creating the opportunity for a new exciting career step! We only share your information with the client for the position you applied for. If you want to be removed just send us a message by logging in to the recruitment system (so we know it is you) and inform us that you want to be removed.

ComCube har nolltolerans mot diskriminering. I all dialog och kontakt med arbetssökande, kunder, medarbetare och ev. andra externa kontakter följer vi Diskrimineringslagen.

Efter Din första registrering i vår CV-databas rekommenderar vi att Du kontinuerligt loggar in och håller Dina uppgifter uppdaterade. Din e-post adress blir Ditt användarnamn och Du väljer själv ett lösenord.